Reklam
Bugun...
Reklam
Reklam


GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU BAŞLADI
Genç çiftçilerin istihdama katkısı ve gelir düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla başlayan hibe desteği projesinin başvuruları başlıyor. Kırsal alanda yaşayan genç çiftçileri desteklemek amacıyla oluşturulan 30 bin liralık hibe desteği ödemesi projesinin başvuruları 13 Nisan 2016 Çarşamba (yarın) günü başlıyor.

GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU BAŞLADI
+ -

Genç Çiftçilere hibe desteği nasıl verilecek?
 Valilik Makamının oluru ile vali yardımcısının başkanlığında, bakanlık il müdürü, il müdür yardımcısı ile defterdarlık, il milli eğitim müdürlüğü, il çalışma ve iş kurumu müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ve ticaret borsası temsilcilerinden oluşan sekiz kişilik komisyon tarafından yapılan değerleme sonrasına verilecek.
GENÇ ÇİFTÇİ HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
30 Bin tl'lik hibe başvurusu yapmak için öncelikle T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı'nın resmi sayfasında giriş yapılır.(aşağıda linki bulunan) Ve aşağıda belirtilen adımlar uygulanır.

1.Adım: Çiftçi Bilgileri : Yeni başvuru sayfasında ilk adım olan Çiftçi Bilgileri bölümünde TC Kimlik No, Adı Soyadı, Baba Adı ve Doğum Tarihi bilgileri otomatik olarak Mernis’ten gelmektedir. Üyelik esnasında girmiş olduğunuz için Telefon ve E-Posta bilgileri de otomatik olarak gelecektir.
2.Adım: Proje Bilgileri: Başvuru işleminin ikinci adımı olan Proje Bilgileri bölümündeki bilgileri doldurunuz.
3. Adım: Gider Kalemi: Başvuru işleminin üçüncü adımı olan Gider Kalemleri bölümünde Tavsiye Projelerden birisini seçebilir ya da kendi projenizi oluşturabilirsiniz.
​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç çiftçi projelerinin desteklenmesiyle ilgili hazırlanan Uygulama Rehberine ilişkin aşağıdaki açıklamayı yaptı: “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince hazırlanan ve kamuoyunda genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği olarak bilinen projenin Uygulama Rehberi yayımlandı.
Söz konusu Karar doğrultusunda çıkarılan Tebliğ uyarınca hazırlanan Uygulama Rehberine göre, bu projeden yararlanacak olan genç çiftçilerimiz, Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlüklerine hiçbir masraf yapmadan başvurabilecekler. Proje için gerekli olan bilgiler, Bakanlığımız personelince hazırlanan program (gencciftci.tarim.gov.tr) içerisinde bulunmakta olup bir proje hazırlatılmasına gerek olmaksızın bu adres üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvurular 12 Nisan 2016 tarihinden itibaren bu yazılım programı üzerinden alınmaya başlanacak.


GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARINDA ÜCRET ALINMAYACAK
Genç çiftçilere 30 bin tl hibe desteği projesine başvurularda, dosya hazırlama ve proje hazırlama ücretleriyle ilgili kamuoyunda dolaşan söylentilere inanılmaması gerekiyor. Bu proje kapsamında genç çiftçilerden ne dosya parası ne de bir proje hazırlama ücreti alınmayacağı gibi piyasada böyle bir proje hazırlatılmasına da gerek bulunmamaktadır.”​ denildi..

GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN TL HİBE ŞARTLARI  
Genç çiftçileri desteklemek, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdama katkı payını sağlamak amacıyla oluşturulan genç çiftçilere hibe desteği başvuru şartları şu şekilde;
Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kişiler.
Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde yer alan çiftçiler.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
Okur-yazar olmak.
Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
Genç çiftçi hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak. Bu kapsamda hibe desteğinden yararlanacak çiftçinin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kırsalda yaşamaları gerekiyor.
 Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
Ödemeler ilgili yılın bütçesinden karşılanacak. Dolayısıyla 2016-2017 ve 2018’de proje başvuruları alınacak. Başvuran herkese destek verilmeyecek. Projesi kabul edilen genç çiftçilere destek verilecek.
Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.
Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibe desteğinden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programından yararlanan çiftçiler bu destekten yararlanamayacak. Herkese 30 bin lira verilmeyecek.
Söz konusu hibe desteğinden yararlanmak isteyen genç çiftçiler; başvurularını 13 Nisan - 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine yapılacak.

30 BİN TL HİBE DESTEĞİ İÇİN HANGİ PROJELER KABUL EDİLECEK?
Hayvansal üretime yönelik;
 Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,
 Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,
 Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,
 Bitkisel üretime yönelik;
 Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,
 Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
 Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
 Kültür mantarı üretimi projelerini,
 Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,
Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,
Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projelerini kapsıyor.
GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.
 Başvuru dilekçesi.
 Proje tanıtım formu.
 İmzalı taahhütname.
 Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.
 Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
 Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
 Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
 Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
- Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.
- Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.
*  Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.
GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE GERİ ÖDEME VE YAPTIRIMLAR
Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
Programdan sağlanan malların mülkiyeti
Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.


YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI